restauraceastra.cz

Závodní stravování – lístek

Z á v o d k a
Vážení věrní strávníci. Od 1. června bychom chtěli opět vařit závodní stravování. Všichni zájemci prosím osobně potvrďte zda budete v tomto stravování pokračovat. Také Vás velmi prosíme o finanční vyrovnání za únor a březen.
Bližší informace v pivnici u p. Kristínové nebo na tel. 732 626 191.

Děkujeme.